Brøndby Kommune er en fuldt udbygget forstadskommune. Alligevel er der gode muligheder for naturoplevelser specielt i de fire områder: Den grønne kile, Vestvolden, Brøndbyskoven og Strandparken.

Den Grønne kile

Brøndby kommunes del af Den Grønne Kile er på ca. 285 ha, hvoraf en stor del i dag er offentlig eje. Den ligger udspændt mellem Holbæk- og Køge Bugt Motorvejen og afgrænses af Motorringvejen og Vestvolden mod øst og af kommunegrænsen mod Vallensbæk i vest. Den benyttes i dag til rekreative og jordbrugsmæssige formål, herunder kolonihaver, skovplantninger, landbrug, golfbane og tekniske anlæg.

Vestvolden

Vestvolden er et fæstningsanlæg med volde og voldgrave stammende fra 1892. Vestvolden blev fredet i 1993 og fremtræder i dag på en gang som kulturhistorisk minde og et stykke særpræget natur, velbesøgt af gående med og uden hunde, løbende og cyklende. Området er fredet. Man kan følge vestvoldstien fra starten ved Gl. Køge Landevej langs Avedøresletten (som ellers tidligere har været lukket militært område), ad fortsættelsen over Holbækmotorvejen og videre ind i Brøndbyskoven og Brøndby kommune.

Brøndbyskoven

Det første træ i Brøndbyskoven blev plantet i 1952. Idéen var at tilføre den flade vestegn nogle af de landskabskvaliteter, nordegnen er så rig på. Siden er skoven blevet ét af Storkøbenhavns åndehuller.

I dag er Brøndbyskoven på ca. 80 ha og tæt beplantet. Kun ét sted sted findes en åbning, Festpladsen, hvor skovens to første beplantede træer findes.

Det er målet gennem udtynding at sikre lys til skovbunden, så nye træer i højere grad kan vokse frem og skabe variation i skoven.

Strandparken

Strandparken ved Køge Bugt er et 7 km langt strandområde med masser af hvidt sand og rent badevand – kun 15 km fra Københavns centrum. Her er skabt et landskab med klitter, søer og enge og der er etableret 4 lystbådehavne, der summer af aktivitet det meste af året. Centralt i Strandparken ligger Arken – Museet for Moderne Kunst.

Strandparken byder på masser af aktiviteter – først og fremmest de, der er knyttet til vand som badning, sejlads, surfing, fiskeri osv. Strandparken byder også på gode betingelser for andre rekreative udfoldelser som gåture, løbeture og cykelture og naturoplevelser.

Strandparken har en lang række faciliteter, som badebroer, toiletter, P-pladser og kiosker, der gør det nemt og behageligt at være gæst i Strandparken. I skolesommerferien er der livreddere til stede.

Brøndby Havn ligger i den østlige ende af Strandparken.